Get Adobe Flash player

FATOSI

 Festiwal Artystycznej Twórczości Osób Sprawnych Inaczej jest imprezą cykliczną. Po raz pierwszy odbył się w roku 1996. Odbywał się on corocznie do 1999 roku . Po dwuletniej przerwie w roku 2002 ponownie udaje się wznowić Festiwal. Od roku 2005 patronat honorowy nad imprezą objął Marszałek Województwa Pomorskiego – Pan Jan Kozłowski, a od 2007 roku również Prezydent Miasta Stargard Gdański - Pan Edmund Stachowicz.

 

W 2007 roku FATOSI obchodziło swój jubileusz 10- lecia. Podczas Festiwalu przedstawiciele domów pomocy społecznej z województwa pomorskiego mogą zaprezentować swój dorobek artystyczny w dziedzinie twórczości teatralnej i muzycznej, który doskonalą przez cały rok na warsztatach teatralno- muzyczno- manualnych.

 Możliwość zaprezentowania na scenie własnej twórczości przez osóby niepełnosprawne intelektualnie oraz z dysfunkcjami ruchowymi jest celem Festiwalu i jego głównym założeniem.

Festiwal daje im wiele radości, jak również jest inspiracją do odkrywania własnych talentów oraz realizacji siebie. Pomaga w ekspresji własnych emocji, uczy otwartości oraz oswaja z publicznością.

A ponadto, tym sposobem:

  • przeprowadzamy zdrową, sceniczną rywalizację pomiędzy zespołami;
  • integrujemy i uspołeczniamy mieszkańców Domów Pomocy Społecznej poprzez wprowadzanie tych osób do środowiska lokalnego;
  • dajemy możliwość zaprezentowania się na scenie osobom niepełnosprawnym;
  • bierzemy czynny udział w życiu kulturalnym;
  • staramy się rozwijać osoby niepełnosprawne w kierunku przystosowania do życia społecznego poprzez maksymalne stymulowanie ich aktywizacji;
  • pomagamy realizować marzenia, często gdzieś głęboko skrywane;
  • staramy się zainteresować różne środowiska społeczne działalnością kulturalną w Domach Pomocy Społecznej;
  • podnosimy samoocenę osób niepełnosprawnych;
  • umożliwiamy nawiązanie kontaktów i wymianę doświadczeń między uczestnikami.

Jak co rok impreza trwała dwa dni, gdzie pierwszego dnia mogliśmy zobaczyć przygotowane przez poszczególne grupy przedstawienia teatralne - DZIEŃ TEATRU, natomiast drugiego dnia w DNIU MUZYKI zaprezentować się mogły zespoły muzyczne z własnym repertuarem.

Festiwalowi zawsze towarzyszy kiermasz prac wykonanych przez mieszkańców.

 

"Promujemy siłę jaką, jaką sztuka daje osobom niepełnosprawnym."